summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk_SK.po
blob: cc9633f29718bde9bcd59f491d620b641c5fb5af (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
# VDR LIVE plugin language source file.
# Copyright (C) 2007 LIVE Development team. See http://live.vdr-developer.org
# This file is distributed under the same license as the VDR-LIVE package.
# Vladimír Bárta <vladimir.barta@k2atmitec.cz>, 2006
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VDR-LIVE 0.2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <cwieninger@gmx.de>\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-02 20:44+0100\n"
"Last-Translator: Milan Hrala <hrala.milan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <hrala.milan@gmail.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Last channel to display"
msgstr "Posledný zobrazený kanál na obrazovke"

msgid "No limit"
msgstr "Bez obmedzenia"

msgid "Use authentication"
msgstr "Použiť overenie totožnosti"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Áno"

msgid "Admin login"
msgstr "Prihlasovacie meno admina"

msgid "Admin password"
msgstr "Heslo admina"

#, c-format
msgid "%A, %x"
msgstr "%A, %x"

msgid "Searchtimer"
msgstr "Vyhľadávač vysielacieho času"

msgid "Error in timer settings"
msgstr "Chyba v nastavení plánu"

msgid "Timer already defined"
msgstr "Plán nahrávania nie je stanovený."

msgid "Timers are being edited - try again later"
msgstr "Plány sa upravujú - skúste to znova neskôr"

msgid "Timer not defined"
msgstr "Plán nahrávania nie je stanovený."

msgid "On archive DVD No."
msgstr "Na archívne DVD."

msgid "On archive HDD No."
msgstr "Na archívne HDD."

msgid "Couldn't find channel or no channels available."
msgstr "Nenašiel žiadny kanál alebo kanály nie sú k dispozícii."

msgid "Couldn't switch to channel."
msgstr "Nedá sa prepnúť na kanál."

msgid "Couldn't find recording or no recordings available."
msgstr "Nenašli sa žiadne záznamy alebo nahrávky nie sú k dispozícii."

msgid "Cannot control playback!"
msgstr "Nemožno ovládať prehrávanie!"

msgid "Not playing a recording."
msgstr "Záznam sa neprehráva."

msgid "Not playing the same recording as from request."
msgstr "Ak sa vyžiada rovnaká nahrávka, tak ju neprehraje."

msgid "Attempt to delete recording currently in playback."
msgstr "Pokus o vymazanie nahrávky, ktorá je v súčasnosti v prehrávaní."

msgid "Epg error"
msgstr "Epg chyba"

msgid "Wrong channel id"
msgstr "Špatný id kanálu"

msgid "Channel has no schedule"
msgstr "Kanál nemá sprievodcu televíznym programom"

msgid "Wrong event id"
msgstr "Nesprávne ID udalosti"

msgid "Required minimum version of epgsearch: "
msgstr "Povinná minimálna verzia epgsearch:"

msgid "All"
msgstr "Všetky"

msgid "FTA"
msgstr "Voľné"

msgid "%I:%M %p"
msgstr "%I:%M %p"

msgid "EPGSearch version outdated! Please update."
msgstr "Zastaralá verzia EPGSearch! Prosím aktualizujte ju."

msgid "Couldn't aquire primary device"
msgstr "Nepodarilo sa získať hlavné zariadenie"

msgid "Couldn't grab image from primary device"
msgstr "Nemožno stiahnuť obraz z hlavného zariadenia"

msgid "Timer conflict check detected "
msgstr "Konflikt plánu nahrávania "

msgid "conflict"
msgstr "konflikt "

msgid "conflicts"
msgstr "konflikty "

msgid "Couldn't aquire access to channels, please try again later."
msgstr "Nedá sa získať prístup ku kanálom, prosím skúste to znova neskôr."

msgid "Sorry, no permission. Please contact your administrator!"
msgstr "Prepáčte, nemáte oprávnenie. Prosím kontaktujte vašeho administrátora!"

msgid "Couldn't find recording. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nenašla sa nahrávka. Možno ste zle napísali vašu požiadavku?"

msgid "Please set a name for the recording!"
msgstr "Prosím zvolte meno pre nahrávku!"

msgid "Cannot copy, rename or move the recording."
msgstr "Nemožno kopírovať, premenovať alebo presunúť nahrávku."

msgid "Edit recording"
msgstr "Upraviť nahrávku"

msgid "Name"
msgstr "Meno"

msgid "Directory"
msgstr "Adresár"

msgid "Delete resume information"
msgstr "Znovu zmazať informácie"

msgid "Delete marks information"
msgstr "Vymazať informačné značky"

msgid "Copy only"
msgstr "Iba kopírovať"

msgid "Short description"
msgstr "Stručný opis"

msgid "Description"
msgstr "v popise"

msgid "Auxiliary info"
msgstr "Pomocné info"

msgid "Save"
msgstr "Uložiť"

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

msgid "Couldn't find searchtimer. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nenašiel sa vyhľadávaný čas. Možno ste zle napísali vašu požiadavku?"

#. TRANSLATORS: only adjust the ordering and separators, don't translate the m's, d's and y's
msgid "mm/dd/yyyy"
msgstr "mm/dd/yyyy"

msgid "Edit search timer"
msgstr "Úprava vyhľadávača vysielacieho času"

msgid "New search timer"
msgstr "Nový vyhľadávač vysielacieho času"

msgid "Search text too short - use anyway?"
msgstr "Hľadaný text je príliš krátky - použiť aj tak?"

msgid "Search term"
msgstr "Hľadaný pojem"

msgid "Search mode"
msgstr "Spôsob hľadania"

msgid "phrase"
msgstr "výraz"

msgid "all words"
msgstr "všetky slová"

msgid "at least one word"
msgstr "aspoň jedno slovo"

msgid "match exactly"
msgstr "porovnať presne"

msgid "regular expression"
msgstr "regulárny výraz"

msgid "fuzzy"
msgstr "nejasný"

msgid "Tolerance"
msgstr "tolerancia"

msgid "Match case"
msgstr "Prípadne porovnať"

msgid "Search in"
msgstr "Hľadať v"

msgid "Title"
msgstr "V názve"

msgid "Episode"
msgstr "v epizóde"

msgid "Use extended EPG info"
msgstr "Použiť rozšírené EPG informácie"

msgid "Ignore missing EPG info"
msgstr "Ignorovať chýbajúce EPG informácie"

msgid "When active this can cause very many timers. So please always first test this search before using it as search timer!"
msgstr "Aktívny môže spôsobiť veľmi veľa plánov nahrávania. Takže, prosím, vždy najprv testujte vyhľadávanie pred použitím!"

msgid "Use channel"
msgstr "Určiť kanál"

msgid "interval"
msgstr "rozmedzie"

msgid "channel group"
msgstr "skupina kanálov"

msgid "only FTA"
msgstr "iba volne šíriteľné"

msgid "from channel"
msgstr "od kanálu"

msgid "to channel"
msgstr "po kanál"

msgid "Use time"
msgstr "Určiť čas"

msgid "Start after"
msgstr "Štart po"

msgid "The time the show may start at the earliest"
msgstr "Čas, keď show môže začať čo najskôr"

msgid "Start before"
msgstr "Štart pred"

msgid "The time the show may start at the latest"
msgstr "V čase, keď show môže začať najneskôr"

msgid "Use duration"
msgstr "Určiť dĺžku"

msgid "Min. duration"
msgstr "Minimálna dĺžka"

msgid "Max. duration"
msgstr "Maximálna dĺžka"

msgid "Use day of week"
msgstr "Určiť deň v týždni"

msgid "Monday"
msgstr "Pondelok"

msgid "Tuesday"
msgstr "Utorok"

msgid "Wednesday"
msgstr "Streda"

msgid "Thursday"
msgstr "Štvrtok"

msgid "Friday"
msgstr "Piatok"

msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"

msgid "Sunday"
msgstr "Nedeľa"

msgid "Use blacklists"
msgstr "Použiť čiernu listinu"

msgid "Selection"
msgstr "Vybrané"

msgid "all"
msgstr "všetky"

msgid "Use in favorites menu"
msgstr "Použite v menu obľúbených"

msgid "Use as search timer"
msgstr "Použiť ako vyhľadávač plánu"

msgid "user defined"
msgstr "používateľom definované"

msgid "from date"
msgstr "od dátumu"

msgid "to date"
msgstr "do dátumu"

msgid "Record"
msgstr "Nahrať"

msgid "Announce only"
msgstr "Len oznamovať"

msgid "Switch only"
msgstr "Iba prepínať"

msgid "Series recording"
msgstr "Sériové nahrávky"

msgid "Delete recordings after ... days"
msgstr "Odstránenie nahrávok po ... dňoch"

msgid "Keep ... recordings"
msgstr "Uchovať ... nahrávok"

msgid "Pause when ... recordings exist"
msgstr "Pauza, keď ... nahrávky existujú"

msgid "Avoid repeats"
msgstr "Vyhnúť sa reprízam"

msgid "Allowed repeats"
msgstr "Povolené reprízy"

msgid "Only repeats within ... days"
msgstr "Opakovať iba do ... dní"

msgid "Compare title"
msgstr "Porovnať titul"

msgid "Compare subtitle"
msgstr "Porovnať titulky"

msgid "if present"
msgstr "ak je prítomný"

msgid "Compare summary"
msgstr "Porovnať celkovo"

msgid "Compare"
msgstr "Porovnanie"

msgid "Use VPS"
msgstr "Použiť VPS"

msgid "Auto-delete search timer"
msgstr "Samo zmazanie vyhľadaného plánu"

msgid "after ... recordings"
msgstr "po ... nahrávkach"

msgid "after ... days after first rec."
msgstr "po ... dňoch po prvom nahratí."

msgid "Switch ... minutes before start"
msgstr "Prepnúť ... minút pred začiatkom"

msgid "Test"
msgstr "Testovať"

msgid "Couldn't find timer. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nenašiel sa plán nahrávania. Je možné, že ste zle napísali vašu požiadavku."

msgid "Please set a title for the timer!"
msgstr "Prosím nastavte titul pre plán nahrávania!"

msgid "Edit timer"
msgstr "Upraviť plán"

msgid "New timer"
msgstr "Nový plán"

msgid "Weekday"
msgstr "Pracovný deň"

msgid "Couldn't find user. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť užívateľa. Možno ste preklepli vašu požiadavku?"

msgid "This user name is already in use!"
msgstr "To to užívateľské meno sa už používa"

msgid "Edit user"
msgstr "Upraviť Užívateľa"

msgid "New user"
msgstr "Nový užívateľ"

msgid "Password"
msgstr "Heslo"

msgid "User rights"
msgstr "Užívateľské práva"

msgid "Edit setup"
msgstr "Upraviť nastavenie"

msgid "Add or edit timers"
msgstr "Pridať a upraviť plány"

msgid "Delete timers"
msgstr "Vymazať plány"

msgid "Delete recordings"
msgstr "Vymazať nahrávky"

msgid "Use remote menu"
msgstr "Použi vzdialené menu"

msgid "Start replay"
msgstr "Spustiť prehrávanie"

msgid "Switch channel"
msgstr "Prepnúť kanál"

msgid "Add or edit search timers"
msgstr "Pridať alebo upraviť vyhľadávanie plánov"

msgid "Delete search timers"
msgstr "Vymazať vyhľadávač plánov"

msgid "Edit recordings"
msgstr "Upraviť nahrávky"

msgid "Electronic program guide information"
msgstr "Elektronický sprievodca televíznym programom"

msgid "Couldn't find recording or no recordings available"
msgstr "Nenašiel sa záznam alebo nahrávky nie sú k dispozícii"

msgid "Error aquiring schedules lock"
msgstr "Uzamknuté získavanie televízneho programu"

msgid "Error aquiring schedules"
msgstr "Chyba pri získavaní televízneho programu"

msgid "%b %d %y"
msgstr "%b %d %y"

msgid "Page error"
msgstr "Chyba stránky"

msgid "playing recording"
msgstr "Prehrávanie záznamu"

msgid "no epg info for current event!"
msgstr "žiadne EPG informácie na aktuálnu udalosť!"

msgid "no epg info for current channel!"
msgstr "Žiadne epg pre vybraný kanál!"

msgid "no current channel!"
msgstr "Žiadny vybraný kanál!"

msgid "error retrieving status info!"
msgstr "Chyba pri načítaní informácií o stave!"

msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%I:%M:%S %p"

msgid "Wrong username or password"
msgstr "Chybné užívateľské meno alebo heslo"

msgid "Login"
msgstr "Meno"

msgid "VDR Live Login"
msgstr "VDR Live meno"

msgid "User"
msgstr "Užívateľ"

msgid "What's on?"
msgstr "Čo práve ide?"

msgid "MultiSchedule"
msgstr "TV program v stĺpcoch"

msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

msgid "Searchtimers"
msgstr "Vyhľadávač vysielacieho času"

msgid "Recordings"
msgstr "Nahrávky"

msgid "Remote Control"
msgstr "Diaľkové ovládanie"

msgid "Logout"
msgstr "Odhlásiť"

msgid "Your attention is required"
msgstr "Upozornenie! "

msgid "React"
msgstr "Reagovať"

msgid "Dismiss"
msgstr "Zruš"

msgid "Now"
msgstr "Teraz ide"

msgid "%A, %b %d %Y"
msgstr "%A, %b %d %Y"

msgid "Time"
msgstr "Čas"

msgid "Switch to this channel."
msgstr "Prepnúť na tento kanál."

msgid "Search for repeats."
msgstr "Vyhľadať reprízy."

msgid "Click to view details."
msgstr "Podrobnosti získate kliknutím."

msgid "more"
msgstr "viac"

msgid "Channel"
msgstr "Kanál"

msgid "Find more at the Internet Movie Database."
msgstr "Viac na Internet Movie Database."

msgid "Stream this channel into browser."
msgstr "Prezerať tento kanál v prehliadači."

msgid "Stream this recording into browser."
msgstr "Prezerať túto nahrávku v prehliadači."

msgid "Record this"
msgstr "Nahrať"

msgid "loading data"
msgstr "načítanie dát"

msgid "an error occured!"
msgstr "došlo k chybe!"

msgid "Request succeeded!"
msgstr "Vyhovelo žiadosti!"

msgid "Request failed!"
msgstr "Chyba žiadosti!"

msgid "January"
msgstr "Január"

msgid "February"
msgstr "február"

msgid "March"
msgstr "Marec"

msgid "April"
msgstr "Apríl"

msgid "May"
msgstr "Máj"

msgid "June"
msgstr "Jún"

msgid "July"
msgstr "Júl"

msgid "August"
msgstr "August"

msgid "September"
msgstr "September"

msgid "October"
msgstr "Október"

msgid "November"
msgstr "November"

msgid "December"
msgstr "December"

msgid "retrieving status ..."
msgstr "načítavanie stavu"

msgid "Toggle updates on/off."
msgstr "Prepínač aktualizácii zapnúť/vypnúť."

msgid "stop playback"
msgstr "zastavenie prehrávania"

msgid "resume playback"
msgstr "obnoviť prehrávanie"

msgid "pause playback"
msgstr "pozastavenie prehrávania"

msgid "fast rewind"
msgstr "rýchlo pretočiť"

msgid "fast forward"
msgstr "rýchlo vpred"

msgid "previous channel"
msgstr "predchádzajúci kanál"

msgid "next channel"
msgstr "ďalší kanál"

msgid "No server response!"
msgstr "Server neodpovedá!"

msgid "Failed to update infobox!"
msgstr "Nepodarilo sa aktualizovať infobox!"

msgid "Authors"
msgstr "Autori"

msgid "Project Idea"
msgstr "Myšlienka projektu"

msgid "Webserver"
msgstr "Webový server"

msgid "Project leader"
msgstr "Vedúci projektu"

msgid "Content"
msgstr "Obsah"

msgid "Graphics"
msgstr "Grafika"

msgid "Information"
msgstr "Informácie"

msgid "LIVE version"
msgstr "LIVE verzia"

msgid "VDR version"
msgstr "VDR verzia"

msgid "Features"
msgstr "Charakteristika"

msgid "active"
msgstr "aktívny"

msgid "required"
msgstr "požadované"

msgid "Homepage"
msgstr "Domovská stránka"

msgid "Bugs and suggestions"
msgstr "Chyby a podnety"

msgid "If you encounter any bugs or would like to suggest new features, please use our bugtracker"
msgstr "Ak narazíte na akúkoľvek chybu, alebo ak chcete navrhnúť nové funkcie, použite prosím náš BUGTRACKER."

msgid "ERROR:"
msgstr "CHYBA:"

msgid "Deleted recording:"
msgstr "Vymazaný nahrávka:"

msgid "List of recordings"
msgstr "Zoznam nahrávok"

msgid "No recordings found"
msgstr "Nenašla sa nahrávka"

msgid "Delete selected"
msgstr "Vymazať vybrané"

#, no-c-format
msgid "%a,"
msgstr "%a,"

#. TRANSLATORS: recording duration format
#, c-format
msgid "(%d')"
msgstr "(%d')"

msgid "Sort by name"
msgstr "Zotriediť podla mena"

msgid "Sort by date"
msgstr "Zotriediť podla dátumu"

msgid "Filter"
msgstr "Filter"

msgid "Look in recordings titles and subtitles for the given string and display only the matching ones. You may also use perl compatible regular expressions (PCRE)."
msgstr "Pozrite sa na nahrávky titulov a titulky pre daný reťazec a zobraziť iba tie vyhovujúce. Môžete  použiť kompatibilné perl regulárne výrazy (PCRE)."

msgid "Delete this recording from hard disc!"
msgstr "Vymazať nahrávku z HDD"

msgid "play this recording."
msgstr "Prehrať záznam."

msgid "Couldn't find channel or no channels available. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nenašiel sa žiadny kanál alebo kanály nie sú k dispozícii. Možno ste zle napísali vašu požiadavku?"

msgid "Snapshot interval"
msgstr "Interval snímkovania"

msgid "No schedules available for this channel"
msgstr "Pre tento kanál sa nenašiel žiadny televízny program."

msgid "Search settings"
msgstr "Nastavenie hľadania"

msgid "Extended search"
msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"

msgid "no"
msgstr "nie"

msgid "Search results"
msgstr "Výsledky vyhľadávania"

msgid "No search results"
msgstr "Hľadanie bez výsledku"

msgid "Expression"
msgstr "Pripomienky"

msgid "Starts between"
msgstr "Začína medzi"

msgid "Toggle search timer actions (in)active"
msgstr "Vypínač vyhľadávania. Zapnúť/Vypnúť"

msgid "Browse search timer results"
msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"

msgid "Delete this search timer?"
msgstr "Vymazať tento vyhľadaný plán?"

msgid "Delete search timer"
msgstr "Vymazať vyhľadávač"

msgid "Trigger search timer update"
msgstr "Spustiť obnovenie vyhľadávania času"

msgid "Please set login and password!"
msgstr "Prosím nastavte užívateľské meno a heslo!"

msgid "Setup saved."
msgstr "Nastavenie uložené."

msgid "Setup"
msgstr "Nastavenie"

msgid "User management"
msgstr "Užívateľský manažment"

msgid "Local net (no login required)"
msgstr "Miestna sieť (nevyžaduje prihlásenie)"

msgid "Show live logo image"
msgstr "Zobraziť obrázok live loga"

msgid "Show duration in 'Recordings'"
msgstr "Zobraziť dĺžku v  'Nahrávkach'"

msgid "Use ajax technology"
msgstr "Použiť ajax technológiu"

msgid "Show dynamic VDR information box"
msgstr "Zobraziť dynamicky VDR informačný box"

msgid "Allow video streaming"
msgstr "Povoliť prúdové video"

msgid "Streamdev server port"
msgstr "Streamdev port servera"

msgid "Streamdev stream type"
msgstr "Typ prúdového videa"

msgid "Add links to IMDb"
msgstr "Pridať odkazy na IMDB"

msgid "Additional fixed times in 'What's on?'"
msgstr "Dodatočný čas v ponuke 'Čo práve ide?'"

msgid "Format is HH:MM. Separate multiple times with a semicolon"
msgstr "Vo formáte HH:MM. Oddelené niekoľkokrát bodkočiarkou"

msgid "Channel groups for MultiSchedule"
msgstr "Skupiny kanálov pre televízny program v stĺpcoch"

msgid "Separate channels with a comma ',', separate groups with a semi-colon ';'"
msgstr "Kanály oddeliť s čiarkou ',', skupiny kanálov oddeľovať bodkočiarkou ';'"

msgid "Duration of MultiSchedule in hours"
msgstr "Dĺžka stĺpcovitého televízneho programu v hodinách"

msgid "Show channels without EPG"
msgstr "Zobraziť kanály s EPG"

msgid "Start page"
msgstr "Štartovacia stránka"

msgid "Theme"
msgstr "Vzhľad"

msgid "Timer conflicts"
msgstr "Konflikty plánu"

msgid "No timer conflicts"
msgstr "Žiadne konflikty"

msgid "Timer has a conflict."
msgstr "Plán má konflikt."

msgid "Timer is active."
msgstr "Plán je aktívny."

msgid "Toggle timer active/inactive"
msgstr "Vypínač plánu Zapnúť/vypnúť"

msgid "Delete timer"
msgstr "Vymazať plán"

msgid "No timer defined"
msgstr "Žiadny plán nahrávania nie je stanovený"

msgid "Timer is recording."
msgstr "Nahráva sa podľa plánu."

msgid "Users"
msgstr "Užívatelia"

msgid "Delete user"
msgstr "Vymazať užívateľa"

msgid "VLC: live video stream"
msgstr "VLC: živé vysielanie"

msgid "VLC: play recording"
msgstr "VLC: Prehrávaný záznam"

msgid "Stop"
msgstr "Zastaviť"

msgid "Play"
msgstr "Prehrať"

msgid "Sound on"
msgstr "Zapnúť zvuk"

msgid "Sound off"
msgstr "Vypnúť zvuk"

msgid "Fullscreen"
msgstr "<Obrazovka>"

msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"

msgid "VLC media URL"
msgstr "VLC média URL"

#, c-format
msgid "%a, %x"
msgstr "%a, %x"

msgid "What's running on"
msgstr "Čo práve ide?"

msgid "at"
msgstr "o"

msgid "What's on next?"
msgstr "Čo nasleduje?"

msgid "Favorites"
msgstr "Obľúbené"

msgid "View the schedule of this channel"
msgstr "Zobraziť televízny program pre tento kanál"

msgid " - "
msgstr " - "

msgid "Next"
msgstr "Nasleduje"

msgid "What's on"
msgstr "Čo bude"

msgid "Details view"
msgstr "Zobraziť podrobnosti"

msgid "List view"
msgstr "Zobraziť ako zoznam"

msgid "Live Interactive VDR Environment"
msgstr "Živé interaktívne VDR prostredie"

msgid "No EPG information available"
msgstr "EPG informácie sú nedostupné"