summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl_PL.po
blob: c9509ee55d2ad81f157562985ad99c130d12a246 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
# VDR LIVE plugin language source file.
# Copyright (C) 2007 LIVE Development team. See http://live.vdr-developer.org
# This file is distributed under the same license as the VDR-LIVE package.
# Michael Rakowski <mrak@gmx.de>, 2002
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VDR-LIVE 0.2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <cwieninger@gmx.de>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-19 20:15+0200\n"
"Last-Translator: Michael Rakowski <mrak@gmx.de>\n"
"Language-Team: see developers in README\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "Last channel to display"
msgstr "Ostatni kanał na liście"

msgid "No limit"
msgstr "Bez limitu"

msgid "Use authentication"
msgstr "Użyj autoryzacji"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Tak"

msgid "Admin login"
msgstr "Login Admina"

msgid "Admin password"
msgstr "Hasło Admina"

#, c-format
msgid "%A, %x"
msgstr ""

msgid "Searchtimer"
msgstr "Timer wyszukiwania"

msgid "Error in timer settings"
msgstr "Błąd w ustawieniach timera"

msgid "Timer already defined"
msgstr "Timer już definiowany"

msgid "Timers are being edited - try again later"
msgstr "Timery są edytowane - spróbuj ponownie później"

msgid "Timer not defined"
msgstr "Timer nie zdefiniowany"

msgid "On archive DVD No."
msgstr "W archiwum DVD nr"

msgid "On archive HDD No."
msgstr "W archiwum HDD nr"

msgid "Couldn't find channel or no channels available."
msgstr "Nie można odnaleść kanału lub kanały nie są dostępne."

msgid "Couldn't switch to channel."
msgstr "Nie można przełączyć kanału."

msgid "Couldn't find recording or no recordings available."
msgstr "Nie można odnaleźć nagrania lub nagranie nie jest dostępne."

msgid "Cannot control playback!"
msgstr "Nie można kontrolować odtwarzania!"

msgid "Not playing a recording."
msgstr "Nie można odtworzyć nagrania."

msgid "Not playing the same recording as from request."
msgstr ""

msgid "Attempt to delete recording currently in playback."
msgstr "Próba usunięcia aktualnie odtwarzanego nagrania."

msgid "Epg error"
msgstr "Błąd EPG"

msgid "Wrong channel id"
msgstr "Błędny id kanału"

msgid "Channel has no schedule"
msgstr "Brak programu dla wybranego kanału"

msgid "Wrong event id"
msgstr "Błędny id audycji"

msgid "Required minimum version of epgsearch: "
msgstr "Wymagana wersja epgsearch (minimum):"

msgid "All"
msgstr "Wszystkie"

msgid "FTA"
msgstr "Niekodowane - FTA"

msgid "%I:%M %p"
msgstr "%H:%M"

msgid "EPGSearch version outdated! Please update."
msgstr "Plugin EPGSearch jest nieaktualny! Proszę zaktualizować."

msgid "Couldn't aquire primary device"
msgstr "Nie mozna uzyskać dostępu do pierwszego interfejsu DVB"

msgid "Couldn't grab image from primary device"
msgstr "Nie można pobrać obrazu z pierwszego interfejsu DVB"

msgid "Timer conflict check detected "
msgstr "Wykryto kolizje timerów "

msgid "conflict"
msgstr "kolizję"

msgid "conflicts"
msgstr "kolizje"

msgid "Couldn't aquire access to channels, please try again later."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do kanałów, spróbój później."

msgid "Sorry, no permission. Please contact your administrator!"
msgstr "Brak uprawenień. Skontaktuj się ze swoim administratorem!"

msgid "Couldn't find recording. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nie można odnaleźć nagrania."

msgid "Please set a name for the recording!"
msgstr "Proszę podać nazwę nagrania!"

msgid "Cannot copy, rename or move the recording."
msgstr "Nie można skopiować, przenieść ani zmienić nazwy nagrania."

msgid "Edit recording"
msgstr "Edycja nagrania"

msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

msgid "Delete resume information"
msgstr "Usuń informację o wznowieniu"

msgid "Delete marks information"
msgstr "Usuń informację o znacznikach"

msgid "Copy only"
msgstr ""

msgid "Short description"
msgstr "Krótki opis"

msgid "Description"
msgstr "Opis"

msgid "Auxiliary info"
msgstr "Dodatkowe informacje"

msgid "Save"
msgstr "Zapisz"

msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

msgid "Couldn't find searchtimer. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nie można odnaleźć timera wyszukiwania."

#. TRANSLATORS: only adjust the ordering and separators, don't translate the m's, d's and y's
msgid "mm/dd/yyyy"
msgstr "dd/mm/yyyy"

msgid "Edit search timer"
msgstr "Edycja timera wyszukiwania"

msgid "New search timer"
msgstr "Nowy timer wyszukiwania"

msgid "Search text too short - use anyway?"
msgstr "Wyszukiwany tekst jest za krótki - czy napewno kontynuować?"

msgid "Search term"
msgstr "Szukany tekst"

msgid "Search mode"
msgstr "Tryb wyszukiwania"

msgid "phrase"
msgstr "pojedyncze słowo"

msgid "all words"
msgstr "wszystkie słowa"

msgid "at least one word"
msgstr "conajmniej jedno słowo"

msgid "match exactly"
msgstr "dokładnie powyższa fraza"

msgid "regular expression"
msgstr "wyrażenie regularne"

msgid "fuzzy"
msgstr ""

msgid "Tolerance"
msgstr "Tolerancja"

msgid "Match case"
msgstr "Wielkość liter"

msgid "Search in"
msgstr "Szukaj w"

msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

msgid "Episode"
msgstr "Epizod"

msgid "Use extended EPG info"
msgstr "Użyj rozszerzonej informacji EPG"

msgid "Ignore missing EPG info"
msgstr "Ignoruj brakujące informacje EPG"

msgid "When active this can cause very many timers. So please always first test this search before using it as search timer!"
msgstr "Aktywacja timera wyszukiwania może spowodować dodanie wielu niepotrzebnych timerów, więc przed zapisem najpiew przetestuj działanie wyszukiwania!"

msgid "Use channel"
msgstr "Kanał"

msgid "interval"
msgstr "zakres"

msgid "channel group"
msgstr "grupa kanałów"

msgid "only FTA"
msgstr "tylko niekodowane"

msgid "from channel"
msgstr "od kanału"

msgid "to channel"
msgstr "do kanału"

msgid "Use time"
msgstr "Czas"

msgid "Start after"
msgstr "Rozpoczęcie po"

msgid "The time the show may start at the earliest"
msgstr "Wyszukiwana audycja może rozpocząć się najwcześniej o ..."

msgid "Start before"
msgstr "Rozpoczęcie przed"

msgid "The time the show may start at the latest"
msgstr "Wyszukiwana audycja może rozpocząć się najpóźniej o ..."

msgid "Use duration"
msgstr "Czas trwania"

msgid "Min. duration"
msgstr "Min. czas trwania"

msgid "Max. duration"
msgstr "Max. czas trwania"

msgid "Use day of week"
msgstr "Dzień"

msgid "Monday"
msgstr "Poniedziałek"

msgid "Tuesday"
msgstr "Wtorek"

msgid "Wednesday"
msgstr "Środa"

msgid "Thursday"
msgstr "Czwartek"

msgid "Friday"
msgstr "Piątek"

msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"

msgid "Sunday"
msgstr "Niedziela"

msgid "Use blacklists"
msgstr "Czarna lista"

msgid "Selection"
msgstr "wybrane"

msgid "all"
msgstr "wszystkie"

msgid "Use in favorites menu"
msgstr "Użyj ulubionych"

msgid "Use as search timer"
msgstr "Aktywuj timer"

msgid "user defined"
msgstr "w wybranym okersie"

msgid "from date"
msgstr "od dnia"

msgid "to date"
msgstr "do dnia"

msgid "Record"
msgstr "Nagraj"

msgid "Announce only"
msgstr "Tylko powiadomienie"

msgid "Switch only"
msgstr "Tylko przełącz"

msgid "Series recording"
msgstr "Nagrywanie serii"

msgid "Delete recordings after ... days"
msgstr "Usuń nagranie po ... dniach:"

msgid "Keep ... recordings"
msgstr "Zatrzymaj ... nagrań:"

msgid "Pause when ... recordings exist"
msgstr "Zatrzymaj gdy istnieje ... nagrań"

msgid "Avoid repeats"
msgstr "Opcje powtórek"

msgid "Allowed repeats"
msgstr "Liczba powtórek"

msgid "Only repeats within ... days"
msgstr "Nagrywaj powtórki przez ... dni"

msgid "Compare title"
msgstr "Porównaj tytuły"

msgid "Compare subtitle"
msgstr "Porównaj podtytuły"

msgid "if present"
msgstr "jeżeli istenieją"

msgid "Compare summary"
msgstr "Podsumowanie porównania"

msgid "Compare"
msgstr "Porównaj"

msgid "Use VPS"
msgstr "Użyj VPS"

msgid "Auto-delete search timer"
msgstr "Automatycznie usuń timer"

msgid "after ... recordings"
msgstr "po ... nagraniach"

msgid "after ... days after first rec."
msgstr "po ... dniach nagrywania"

msgid "Switch ... minutes before start"
msgstr "Przełącz na ... minut przed rozpoczęcziem"

msgid "Test"
msgstr "Testuj"

msgid "Couldn't find timer. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nie można odnaleźć timera."

msgid "Please set a title for the timer!"
msgstr "Proszę podać tytuł dla timera!"

msgid "Edit timer"
msgstr "Edycja timera"

msgid "New timer"
msgstr "Nowy timer"

msgid "Weekday"
msgstr "Dzień"

msgid "Couldn't find user. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika."

msgid "This user name is already in use!"
msgstr "Nazwa użytkownika jest już używana!"

msgid "Edit user"
msgstr "Edycja użytkownia"

msgid "New user"
msgstr "Nowy użytkownik"

msgid "Password"
msgstr "Hasło"

msgid "User rights"
msgstr "Uprawnienia"

msgid "Edit setup"
msgstr "Edycja ustawień"

msgid "Add or edit timers"
msgstr "Dodawanie i edycja timerów"

msgid "Delete timers"
msgstr "usuwanie timerów"

msgid "Delete recordings"
msgstr "Usuwanie niagrań"

msgid "Use remote menu"
msgstr "Używanie pilota"

msgid "Start replay"
msgstr "Startowane odtwarzania"

msgid "Switch channel"
msgstr "Przełączanie kanałów"

msgid "Add or edit search timers"
msgstr "Dodawanie i edycja timerów wyszukiwania"

msgid "Delete search timers"
msgstr "Usuwanie timerów wyszukiwania"

msgid "Edit recordings"
msgstr "Edycja nagrań"

msgid "Electronic program guide information"
msgstr "Informacje EPG"

msgid "Couldn't find recording or no recordings available"
msgstr "Nie można odnaleźć nagrania."

msgid "Error aquiring schedules lock"
msgstr ""

msgid "Error aquiring schedules"
msgstr "Błąd podczas ściągania programu"

msgid "%b %d %y"
msgstr ""

msgid "Page error"
msgstr "Błąd strony"

msgid "playing recording"
msgstr "odtwarzanie nagrania"

msgid "no epg info for current event!"
msgstr "brak informacji o audycji!"

msgid "no epg info for current channel!"
msgstr "brak informacji epg dla kanału!"

msgid "no current channel!"
msgstr "brak informacji o kanale!"

msgid "error retrieving status info!"
msgstr "błąd podczas odczytu stanu"

msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%H:%M:%S"

msgid "Wrong username or password"
msgstr "Błędna nazwa lub hasło użytkownika"

msgid "Login"
msgstr "Nazwa"

msgid "VDR Live Login"
msgstr "Login VDR Live"

msgid "User"
msgstr "Użytkownik"

msgid "What's on?"
msgstr "Teraz w TV"

msgid "MultiSchedule"
msgstr "Multiprzewodnik"

msgid "Search"
msgstr "Szukaj"

msgid "Searchtimers"
msgstr "Timery wyszukiwania"

msgid "Recordings"
msgstr "Nagrania"

msgid "Remote Control"
msgstr "Pilot"

msgid "Logout"
msgstr "Wyloguj"

msgid "Your attention is required"
msgstr "Uwaga, coś nie gra  "

msgid "React"
msgstr "Sprawdź"

msgid "Dismiss"
msgstr "Anuluj"

msgid "Now"
msgstr "Teraz"

msgid "%A, %b %d %Y"
msgstr ""

msgid "Time"
msgstr "Czas"

msgid "Switch to this channel."
msgstr "Przełącz na ten kanał"

msgid "Search for repeats."
msgstr "Szukaj powtórek"

msgid "Click to view details."
msgstr "Kliknij aby zobaczyć szczegóły"

msgid "more"
msgstr "więcej"

msgid "Channel"
msgstr "Kanał"

msgid "Find more at the Internet Movie Database."
msgstr "Szukaj w IMDb.com"

msgid "Stream this channel into browser."
msgstr "Oglądaj kanał w przeglądarce"

msgid "Stream this recording into browser."
msgstr "Oglądaj nagranie w przeglądarce"

msgid "Record this"
msgstr "Nagraj"

msgid "loading data"
msgstr "ładuję ..."

msgid "an error occured!"
msgstr "wystąpił błąd!"

msgid "Request succeeded!"
msgstr "Zakończono powodzeniem!"

msgid "Request failed!"
msgstr "Zakończono niepowodzeniem!"

msgid "January"
msgstr "Styczeń"

msgid "February"
msgstr "Luty"

msgid "March"
msgstr "Marzec"

msgid "April"
msgstr "Kwiecień"

msgid "May"
msgstr "Maj"

msgid "June"
msgstr "Czerwiec"

msgid "July"
msgstr "Lipiec"

msgid "August"
msgstr "Sierpień"

msgid "September"
msgstr "Wrzesień"

msgid "October"
msgstr "Październik"

msgid "November"
msgstr "Listopad"

msgid "December"
msgstr "Grudzień"

msgid "retrieving status ..."
msgstr "odczytywanie stanu ..."

msgid "Toggle updates on/off."
msgstr "Włącz/wyłącz aktualizację stanu."

msgid "stop playback"
msgstr "zatrzymaj odtwarzanie"

msgid "resume playback"
msgstr "wznów odtwarzanie"

msgid "pause playback"
msgstr "pauzuj odtwarzanie"

msgid "fast rewind"
msgstr "przewiń do tyłu"

msgid "fast forward"
msgstr "przewiń do przodu"

msgid "previous channel"
msgstr "poprzeni kanał"

msgid "next channel"
msgstr "następny kanał"

msgid "No server response!"
msgstr "Serwer nie odpowiada!"

msgid "Failed to update infobox!"
msgstr "Błąd poczas aktualizacji panela!"

msgid "Authors"
msgstr ""

msgid "Project Idea"
msgstr ""

msgid "Webserver"
msgstr ""

msgid "Project leader"
msgstr ""

msgid "Content"
msgstr ""

msgid "Graphics"
msgstr ""

msgid "Information"
msgstr ""

msgid "LIVE version"
msgstr ""

msgid "VDR version"
msgstr ""

msgid "Features"
msgstr ""

msgid "active"
msgstr ""

msgid "required"
msgstr ""

msgid "Homepage"
msgstr ""

msgid "Bugs and suggestions"
msgstr ""

msgid "If you encounter any bugs or would like to suggest new features, please use our bugtracker"
msgstr ""

msgid "ERROR:"
msgstr "BŁĄD:"

msgid "Deleted recording:"
msgstr "Usunięto nagranie:"

msgid "List of recordings"
msgstr "Lista nagrań"

msgid "No recordings found"
msgstr "Nie znaleziono nagrań"

msgid "Delete selected"
msgstr "Usuń zaznaczone"

#, no-c-format
msgid "%a,"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: recording duration format
#, c-format
msgid "(%d')"
msgstr ""

msgid "Sort by name"
msgstr "Sortuj według nazwy"

msgid "Sort by date"
msgstr "Sortuj według daty"

msgid "Delete this recording from hard disc!"
msgstr "Usuń to nagranie z twardego dysku!"

msgid "play this recording."
msgstr "odtwórz to nagranie"

msgid "Couldn't find channel or no channels available. Maybe you mistyped your request?"
msgstr "Nie można odnaleść kanału lub kanały nie są dostępne."

msgid "Snapshot interval"
msgstr "Okres między migawkami"

msgid "No schedules available for this channel"
msgstr "Brak listy audycji dla tego kanału"

msgid "Search settings"
msgstr "Ustawienia wyszukiwania"

msgid "Extended search"
msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"

msgid "no"
msgstr "nie"

msgid "Search results"
msgstr "Wyniki wyszykiwania"

msgid "No search results"
msgstr "Nic nie znaleziono"

msgid "Expression"
msgstr "Wyrażenie"

msgid "Starts between"
msgstr "Początek między"

msgid "Toggle search timer actions (in)active"
msgstr "Aktywuj/deaktywuj timer wyszukiwania"

msgid "Browse search timer results"
msgstr "Przeglądaj wyniki timera wyszukiwania"

msgid "Delete this search timer?"
msgstr "Usunąć ten timer wyszukiwania?"

msgid "Delete search timer"
msgstr "Usuń timer wyszukiwania"

msgid "Trigger search timer update"
msgstr "Zaprogramuj aktywne timery wyszukiwania"

msgid "Please set login and password!"
msgstr "Proszę wpisać login i hasło!"

msgid "Setup saved."
msgstr "Zapisano ustawienia."

msgid "Setup"
msgstr "Ustawienia"

msgid "User management"
msgstr "Zarządzanie użytkownikami"

msgid "Local net (no login required)"
msgstr "Sieć lokalna (logowanie nie wymagane)"

msgid "Show live logo image"
msgstr "Pokazuj logo VDR-Live"

msgid "Show duration in 'Recordings'"
msgstr "Pokazuj czas trwania nagrań"

msgid "Use ajax technology"
msgstr "Używaj technologii ajax"

msgid "Show dynamic VDR information box"
msgstr "Pokazuj panel informacyjny"

msgid "Allow video streaming"
msgstr "Zezwól na streamowanie strumienia video"

msgid "Streamdev server port"
msgstr "Port serwera Streamdev"

msgid "Streamdev stream type"
msgstr "Typ strumienia Streamdev"

msgid "Add links to IMDb"
msgstr "Pokazuj odnośniki do IMDb"

msgid "Additional fixed times in 'What's on?'"
msgstr "Lista wyboru godzin w zakładce 'Teraz w TV'"

msgid "Format is HH:MM. Separate multiple times with a semicolon"
msgstr "Wpisz czasy, które mają być wyświetlane na liście wyboru w formacie GG:MM. Oddzielaj poszczególne wpisy średnikiem."

msgid "Channel groups for MultiSchedule"
msgstr "Grypy kanałów w 'Multipzewodniku'"

msgid "Separate channels with a comma ',', separate groups with a semi-colon ';'"
msgstr "Kanały oddzielaj przecinkiem, grypu kanałów oddzielaj średnikiem (np. 1,2,7,3,11;4,5,6;21,22,23,40"

msgid "Duration of MultiSchedule in hours"
msgstr "Czas jaki ma obejmować Multiprzewodnik (w godzinach) "

msgid "Show channels without EPG"
msgstr "Pokazuj kanały bez EPG"

msgid "Start page"
msgstr "Strona startowa"

msgid "Theme"
msgstr "Skórka"

msgid "Timer conflicts"
msgstr "Kolizje timerów"

msgid "No timer conflicts"
msgstr "Brak kolizji timerów"

msgid "Timer has a conflict."
msgstr "Timer jest w kolizji."

msgid "Timer is active."
msgstr "Timer jest aktywny."

msgid "Toggle timer active/inactive"
msgstr "Aktywuj/deaktywuj timer."

msgid "Delete timer"
msgstr "Usuń timer"

msgid "No timer defined"
msgstr "Brak zdefiniowanych timerów."

msgid "Timer is recording."
msgstr "Trwa nagranie timera."

msgid "Users"
msgstr "Użytkownicy"

msgid "Delete user"
msgstr "Usuń użytkownika"

msgid "VLC: live video stream"
msgstr "VLC: streamuj video"

msgid "VLC: play recording"
msgstr "VLC: odtwarzaj nagranie"

msgid "Stop"
msgstr "Stop"

msgid "Play"
msgstr "Play"

msgid "Sound on"
msgstr "Włącz głos"

msgid "Sound off"
msgstr "Wycisz głos"

msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"

msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

msgid "VLC media URL"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%a, %x"
msgstr ""

msgid "What's running on"
msgstr "Teraz w TV:"

msgid "at"
msgstr "o godz."

msgid "What's on next?"
msgstr "Nastepnie"

msgid "Favorites"
msgstr "ulubione"

msgid "View the schedule of this channel"
msgstr "Wyświetl program dla tego kanału"

msgid " - "
msgstr ""

msgid "Next"
msgstr "Następnie"

msgid "What's on"
msgstr "Audycje"

msgid "Details view"
msgstr "Widek szczegółowy"

msgid "List view"
msgstr "Widok listy"

msgid "Live Interactive VDR Environment"
msgstr ""

msgid "No EPG information available"
msgstr "Brak informacji EPG"