summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorDieter Hametner <dh (plus) vdr (at) gekrumbel (dot) de>2011-03-02 22:19:54 (GMT)
committerDieter Hametner <dh (plus) vdr (at) gekrumbel (dot) de>2011-03-02 22:19:54 (GMT)
commit7fc9a50935232e90e85ea14c5346ef90879eeaf4 (patch)
tree5a54a4bec7485f0f28327a5e3fabf46c6616e7ca
parent5d1b19b96ef75b2dd24e7654798d0930bdcac329 (diff)
downloadvdr-plugin-live-7fc9a50935232e90e85ea14c5346ef90879eeaf4.tar.gz
vdr-plugin-live-7fc9a50935232e90e85ea14c5346ef90879eeaf4.tar.bz2
Added Slovak translation for LIVE.
Thousand thanks go to Milan Hrala <hrala.milan@gmail.com> for providing the translation.
-rw-r--r--po/sk_SK.po941
1 files changed, 941 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sk_SK.po b/po/sk_SK.po
new file mode 100644
index 0000000..cc9633f
--- /dev/null
+++ b/po/sk_SK.po
@@ -0,0 +1,941 @@
+# VDR LIVE plugin language source file.
+# Copyright (C) 2007 LIVE Development team. See http://live.vdr-developer.org
+# This file is distributed under the same license as the VDR-LIVE package.
+# Vladimír Bárta <vladimir.barta@k2atmitec.cz>, 2006
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: VDR-LIVE 0.2.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: <cwieninger@gmx.de>\n"
+"POT-Creation-Date: \n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-02 20:44+0100\n"
+"Last-Translator: Milan Hrala <hrala.milan@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <hrala.milan@gmail.com>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Last channel to display"
+msgstr "Posledný zobrazený kanál na obrazovke"
+
+msgid "No limit"
+msgstr "Bez obmedzenia"
+
+msgid "Use authentication"
+msgstr "Použiť overenie totožnosti"
+
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+msgid "Admin login"
+msgstr "Prihlasovacie meno admina"
+
+msgid "Admin password"
+msgstr "Heslo admina"
+
+#, c-format
+msgid "%A, %x"
+msgstr "%A, %x"
+
+msgid "Searchtimer"
+msgstr "Vyhľadávač vysielacieho času"
+
+msgid "Error in timer settings"
+msgstr "Chyba v nastavení plánu"
+
+msgid "Timer already defined"
+msgstr "Plán nahrávania nie je stanovený."
+
+msgid "Timers are being edited - try again later"
+msgstr "Plány sa upravujú - skúste to znova neskôr"
+
+msgid "Timer not defined"
+msgstr "Plán nahrávania nie je stanovený."
+
+msgid "On archive DVD No."
+msgstr "Na archívne DVD."
+
+msgid "On archive HDD No."
+msgstr "Na archívne HDD."
+
+msgid "Couldn't find channel or no channels available."
+msgstr "Nenašiel žiadny kanál alebo kanály nie sú k dispozícii."
+
+msgid "Couldn't switch to channel."
+msgstr "Nedá sa prepnúť na kanál."
+
+msgid "Couldn't find recording or no recordings available."
+msgstr "Nenašli sa žiadne záznamy alebo nahrávky nie sú k dispozícii."
+
+msgid "Cannot control playback!"
+msgstr "Nemožno ovládať prehrávanie!"
+
+msgid "Not playing a recording."
+msgstr "Záznam sa neprehráva."
+
+msgid "Not playing the same recording as from request."
+msgstr "Ak sa vyžiada rovnaká nahrávka, tak ju neprehraje."
+
+msgid "Attempt to delete recording currently in playback."
+msgstr "Pokus o vymazanie nahrávky, ktorá je v súčasnosti v prehrávaní."
+
+msgid "Epg error"
+msgstr "Epg chyba"
+
+msgid "Wrong channel id"
+msgstr "Špatný id kanálu"
+
+msgid "Channel has no schedule"
+msgstr "Kanál nemá sprievodcu televíznym programom"
+
+msgid "Wrong event id"
+msgstr "Nesprávne ID udalosti"
+
+msgid "Required minimum version of epgsearch: "
+msgstr "Povinná minimálna verzia epgsearch:"
+
+msgid "All"
+msgstr "Všetky"
+
+msgid "FTA"
+msgstr "Voľné"
+
+msgid "%I:%M %p"
+msgstr "%I:%M %p"
+
+msgid "EPGSearch version outdated! Please update."
+msgstr "Zastaralá verzia EPGSearch! Prosím aktualizujte ju."
+
+msgid "Couldn't aquire primary device"
+msgstr "Nepodarilo sa získať hlavné zariadenie"
+
+msgid "Couldn't grab image from primary device"
+msgstr "Nemožno stiahnuť obraz z hlavného zariadenia"
+
+msgid "Timer conflict check detected "
+msgstr "Konflikt plánu nahrávania "
+
+msgid "conflict"
+msgstr "konflikt "
+
+msgid "conflicts"
+msgstr "konflikty "
+
+msgid "Couldn't aquire access to channels, please try again later."
+msgstr "Nedá sa získať prístup ku kanálom, prosím skúste to znova neskôr."
+
+msgid "Sorry, no permission. Please contact your administrator!"
+msgstr "Prepáčte, nemáte oprávnenie. Prosím kontaktujte vašeho administrátora!"
+
+msgid "Couldn't find recording. Maybe you mistyped your request?"
+msgstr "Nenašla sa nahrávka. Možno ste zle napísali vašu požiadavku?"
+
+msgid "Please set a name for the recording!"
+msgstr "Prosím zvolte meno pre nahrávku!"
+
+msgid "Cannot copy, rename or move the recording."
+msgstr "Nemožno kopírovať, premenovať alebo presunúť nahrávku."
+
+msgid "Edit recording"
+msgstr "Upraviť nahrávku"
+
+msgid "Name"
+msgstr "Meno"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "Adresár"
+
+msgid "Delete resume information"
+msgstr "Znovu zmazať informácie"
+
+msgid "Delete marks information"
+msgstr "Vymazať informačné značky"
+
+msgid "Copy only"
+msgstr "Iba kopírovať"
+
+msgid "Short description"
+msgstr "Stručný opis"
+
+msgid "Description"
+msgstr "v popise"
+
+msgid "Auxiliary info"
+msgstr "Pomocné info"
+
+msgid "Save"
+msgstr "Uložiť"
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
+msgid "Couldn't find searchtimer. Maybe you mistyped your request?"
+msgstr "Nenašiel sa vyhľadávaný čas. Možno ste zle napísali vašu požiadavku?"
+
+#. TRANSLATORS: only adjust the ordering and separators, don't translate the m's, d's and y's
+msgid "mm/dd/yyyy"
+msgstr "mm/dd/yyyy"
+
+msgid "Edit search timer"
+msgstr "Úprava vyhľadávača vysielacieho času"
+
+msgid "New search timer"
+msgstr "Nový vyhľadávač vysielacieho času"
+
+msgid "Search text too short - use anyway?"
+msgstr "Hľadaný text je príliš krátky - použiť aj tak?"
+
+msgid "Search term"
+msgstr "Hľadaný pojem"
+
+msgid "Search mode"
+msgstr "Spôsob hľadania"
+
+msgid "phrase"
+msgstr "výraz"
+
+msgid "all words"
+msgstr "všetky slová"
+
+msgid "at least one word"
+msgstr "aspoň jedno slovo"
+
+msgid "match exactly"
+msgstr "porovnať presne"
+
+msgid "regular expression"
+msgstr "regulárny výraz"
+
+msgid "fuzzy"
+msgstr "nejasný"
+
+msgid "Tolerance"
+msgstr "tolerancia"
+
+msgid "Match case"
+msgstr "Prípadne porovnať"
+
+msgid "Search in"
+msgstr "Hľadať v"
+
+msgid "Title"
+msgstr "V názve"
+
+msgid "Episode"
+msgstr "v epizóde"
+
+msgid "Use extended EPG info"
+msgstr "Použiť rozšírené EPG informácie"
+
+msgid "Ignore missing EPG info"
+msgstr "Ignorovať chýbajúce EPG informácie"
+
+msgid "When active this can cause very many timers. So please always first test this search before using it as search timer!"
+msgstr "Aktívny môže spôsobiť veľmi veľa plánov nahrávania. Takže, prosím, vždy najprv testujte vyhľadávanie pred použitím!"
+
+msgid "Use channel"
+msgstr "Určiť kanál"
+
+msgid "interval"
+msgstr "rozmedzie"
+
+msgid "channel group"
+msgstr "skupina kanálov"
+
+msgid "only FTA"
+msgstr "iba volne šíriteľné"
+
+msgid "from channel"
+msgstr "od kanálu"
+
+msgid "to channel"
+msgstr "po kanál"
+
+msgid "Use time"
+msgstr "Určiť čas"
+
+msgid "Start after"
+msgstr "Štart po"
+
+msgid "The time the show may start at the earliest"
+msgstr "Čas, keď show môže začať čo najskôr"
+
+msgid "Start before"
+msgstr "Štart pred"
+
+msgid "The time the show may start at the latest"
+msgstr "V čase, keď show môže začať najneskôr"
+
+msgid "Use duration"
+msgstr "Určiť dĺžku"
+
+msgid "Min. duration"
+msgstr "Minimálna dĺžka"
+
+msgid "Max. duration"
+msgstr "Maximálna dĺžka"
+
+msgid "Use day of week"
+msgstr "Určiť deň v týždni"
+
+msgid "Monday"
+msgstr "Pondelok"
+
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Utorok"
+
+msgid "Wednesday"
+msgstr "Streda"
+
+msgid "Thursday"
+msgstr "Štvrtok"
+
+msgid "Friday"
+msgstr "Piatok"
+
+msgid "Saturday"
+msgstr "Sobota"
+
+msgid "Sunday"
+msgstr "Nedeľa"
+
+msgid "Use blacklists"
+msgstr "Použiť čiernu listinu"
+
+msgid "Selection"
+msgstr "Vybrané"
+
+msgid "all"
+msgstr "všetky"
+
+msgid "Use in favorites menu"
+msgstr "Použite v menu obľúbených"
+
+msgid "Use as search timer"
+msgstr "Použiť ako vyhľadávač plánu"
+
+msgid "user defined"
+msgstr "používateľom definované"
+
+msgid "from date"
+msgstr "od dátumu"
+
+msgid "to date"
+msgstr "do dátumu"
+
+msgid "Record"
+msgstr "Nahrať"
+
+msgid "Announce only"
+msgstr "Len oznamovať"
+
+msgid "Switch only"
+msgstr "Iba prepínať"
+
+msgid "Series recording"
+msgstr "Sériové nahrávky"
+
+msgid "Delete recordings after ... days"
+msgstr "Odstránenie nahrávok po ... dňoch"
+
+msgid "Keep ... recordings"
+msgstr "Uchovať ... nahrávok"
+
+msgid "Pause when ... recordings exist"
+msgstr "Pauza, keď ... nahrávky existujú"
+
+msgid "Avoid repeats"
+msgstr "Vyhnúť sa reprízam"
+
+msgid "Allowed repeats"
+msgstr "Povolené reprízy"
+
+msgid "Only repeats within ... days"
+msgstr "Opakovať iba do ... dní"
+
+msgid "Compare title"
+msgstr "Porovnať titul"
+
+msgid "Compare subtitle"
+msgstr "Porovnať titulky"
+
+msgid "if present"
+msgstr "ak je prítomný"
+
+msgid "Compare summary"
+msgstr "Porovnať celkovo"
+
+msgid "Compare"
+msgstr "Porovnanie"
+
+msgid "Use VPS"
+msgstr "Použiť VPS"
+
+msgid "Auto-delete search timer"
+msgstr "Samo zmazanie vyhľadaného plánu"
+
+msgid "after ... recordings"
+msgstr "po ... nahrávkach"
+
+msgid "after ... days after first rec."
+msgstr "po ... dňoch po prvom nahratí."
+
+msgid "Switch ... minutes before start"
+msgstr "Prepnúť ... minút pred začiatkom"
+
+msgid "Test"
+msgstr "Testovať"
+
+msgid "Couldn't find timer. Maybe you mistyped your request?"
+msgstr "Nenašiel sa plán nahrávania. Je možné, že ste zle napísali vašu požiadavku."
+
+msgid "Please set a title for the timer!"
+msgstr "Prosím nastavte titul pre plán nahrávania!"
+
+msgid "Edit timer"
+msgstr "Upraviť plán"
+
+msgid "New timer"
+msgstr "Nový plán"
+
+msgid "Weekday"
+msgstr "Pracovný deň"
+
+msgid "Couldn't find user. Maybe you mistyped your request?"
+msgstr "Nepodarilo sa nájsť užívateľa. Možno ste preklepli vašu požiadavku?"
+
+msgid "This user name is already in use!"
+msgstr "To to užívateľské meno sa už používa"
+
+msgid "Edit user"
+msgstr "Upraviť Užívateľa"
+
+msgid "New user"
+msgstr "Nový užívateľ"
+
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
+
+msgid "User rights"
+msgstr "Užívateľské práva"
+
+msgid "Edit setup"
+msgstr "Upraviť nastavenie"
+
+msgid "Add or edit timers"
+msgstr "Pridať a upraviť plány"
+
+msgid "Delete timers"
+msgstr "Vymazať plány"
+
+msgid "Delete recordings"
+msgstr "Vymazať nahrávky"
+
+msgid "Use remote menu"
+msgstr "Použi vzdialené menu"
+
+msgid "Start replay"
+msgstr "Spustiť prehrávanie"
+
+msgid "Switch channel"
+msgstr "Prepnúť kanál"
+
+msgid "Add or edit search timers"
+msgstr "Pridať alebo upraviť vyhľadávanie plánov"
+
+msgid "Delete search timers"
+msgstr "Vymazať vyhľadávač plánov"
+
+msgid "Edit recordings"
+msgstr "Upraviť nahrávky"
+
+msgid "Electronic program guide information"
+msgstr "Elektronický sprievodca televíznym programom"
+
+msgid "Couldn't find recording or no recordings available"
+msgstr "Nenašiel sa záznam alebo nahrávky nie sú k dispozícii"
+
+msgid "Error aquiring schedules lock"
+msgstr "Uzamknuté získavanie televízneho programu"
+
+msgid "Error aquiring schedules"
+msgstr "Chyba pri získavaní televízneho programu"
+
+msgid "%b %d %y"
+msgstr "%b %d %y"
+
+msgid "Page error"
+msgstr "Chyba stránky"
+
+msgid "playing recording"
+msgstr "Prehrávanie záznamu"
+
+msgid "no epg info for current event!"
+msgstr "žiadne EPG informácie na aktuálnu udalosť!"
+
+msgid "no epg info for current channel!"
+msgstr "Žiadne epg pre vybraný kanál!"
+
+msgid "no current channel!"
+msgstr "Žiadny vybraný kanál!"
+
+msgid "error retrieving status info!"
+msgstr "Chyba pri načítaní informácií o stave!"
+
+msgid "%I:%M:%S %p"
+msgstr "%I:%M:%S %p"
+
+msgid "Wrong username or password"
+msgstr "Chybné užívateľské meno alebo heslo"
+
+msgid "Login"
+msgstr "Meno"
+
+msgid "VDR Live Login"
+msgstr "VDR Live meno"
+
+msgid "User"
+msgstr "Užívateľ"
+
+msgid "What's on?"
+msgstr "Čo práve ide?"
+
+msgid "MultiSchedule"
+msgstr "TV program v stĺpcoch"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Hľadať"
+
+msgid "Searchtimers"
+msgstr "Vyhľadávač vysielacieho času"
+
+msgid "Recordings"
+msgstr "Nahrávky"
+
+msgid "Remote Control"
+msgstr "Diaľkové ovládanie"
+
+msgid "Logout"
+msgstr "Odhlásiť"
+
+msgid "Your attention is required"
+msgstr "Upozornenie! "
+
+msgid "React"
+msgstr "Reagovať"
+
+msgid "Dismiss"
+msgstr "Zruš"
+
+msgid "Now"
+msgstr "Teraz ide"
+
+msgid "%A, %b %d %Y"
+msgstr "%A, %b %d %Y"
+
+msgid "Time"
+msgstr "Čas"
+
+msgid "Switch to this channel."
+msgstr "Prepnúť na tento kanál."
+
+msgid "Search for repeats."
+msgstr "Vyhľadať reprízy."
+
+msgid "Click to view details."
+msgstr "Podrobnosti získate kliknutím."
+
+msgid "more"
+msgstr "viac"
+
+msgid "Channel"
+msgstr "Kanál"
+
+msgid "Find more at the Internet Movie Database."
+msgstr "Viac na Internet Movie Database."
+
+msgid "Stream this channel into browser."
+msgstr "Prezerať tento kanál v prehliadači."
+
+msgid "Stream this recording into browser."
+msgstr "Prezerať túto nahrávku v prehliadači."
+
+msgid "Record this"
+msgstr "Nahrať"
+
+msgid "loading data"
+msgstr "načítanie dát"
+
+msgid "an error occured!"
+msgstr "došlo k chybe!"
+
+msgid "Request succeeded!"
+msgstr "Vyhovelo žiadosti!"
+
+msgid "Request failed!"
+msgstr "Chyba žiadosti!"
+
+msgid "January"
+msgstr "Január"
+
+msgid "February"
+msgstr "február"
+
+msgid "March"
+msgstr "Marec"
+
+msgid "April"
+msgstr "Apríl"
+
+msgid "May"
+msgstr "Máj"
+
+msgid "June"
+msgstr "Jún"
+
+msgid "July"
+msgstr "Júl"
+
+msgid "August"
+msgstr "August"
+
+msgid "September"
+msgstr "September"
+
+msgid "October"
+msgstr "Október"
+
+msgid "November"
+msgstr "November"
+
+msgid "December"
+msgstr "December"
+
+msgid "retrieving status ..."
+msgstr "načítavanie stavu"
+
+msgid "Toggle updates on/off."
+msgstr "Prepínač aktualizácii zapnúť/vypnúť."
+
+msgid "stop playback"
+msgstr "zastavenie prehrávania"
+
+msgid "resume playback"
+msgstr "obnoviť prehrávanie"
+
+msgid "pause playback"
+msgstr "pozastavenie prehrávania"
+
+msgid "fast rewind"
+msgstr "rýchlo pretočiť"
+
+msgid "fast forward"
+msgstr "rýchlo vpred"
+
+msgid "previous channel"
+msgstr "predchádzajúci kanál"
+
+msgid "next channel"
+msgstr "ďalší kanál"
+
+msgid "No server response!"
+msgstr "Server neodpovedá!"
+
+msgid "Failed to update infobox!"
+msgstr "Nepodarilo sa aktualizovať infobox!"
+
+msgid "Authors"
+msgstr "Autori"
+
+msgid "Project Idea"
+msgstr "Myšlienka projektu"
+
+msgid "Webserver"
+msgstr "Webový server"
+
+msgid "Project leader"
+msgstr "Vedúci projektu"
+
+msgid "Content"
+msgstr "Obsah"
+
+msgid "Graphics"
+msgstr "Grafika"
+
+msgid "Information"
+msgstr "Informácie"
+
+msgid "LIVE version"
+msgstr "LIVE verzia"
+
+msgid "VDR version"
+msgstr "VDR verzia"
+
+msgid "Features"
+msgstr "Charakteristika"
+
+msgid "active"
+msgstr "aktívny"
+
+msgid "required"
+msgstr "požadované"
+
+msgid "Homepage"
+msgstr "Domovská stránka"
+
+msgid "Bugs and suggestions"
+msgstr "Chyby a podnety"
+
+msgid "If you encounter any bugs or would like to suggest new features, please use our bugtracker"
+msgstr "Ak narazíte na akúkoľvek chybu, alebo ak chcete navrhnúť nové funkcie, použite prosím náš BUGTRACKER."
+
+msgid "ERROR:"
+msgstr "CHYBA:"
+
+msgid "Deleted recording:"
+msgstr "Vymazaný nahrávka:"
+
+msgid "List of recordings"
+msgstr "Zoznam nahrávok"
+
+msgid "No recordings found"
+msgstr "Nenašla sa nahrávka"
+
+msgid "Delete selected"
+msgstr "Vymazať vybrané"
+
+#, no-c-format
+msgid "%a,"
+msgstr "%a,"
+
+#. TRANSLATORS: recording duration format
+#, c-format
+msgid "(%d')"
+msgstr "(%d')"
+
+msgid "Sort by name"
+msgstr "Zotriediť podla mena"
+
+msgid "Sort by date"
+msgstr "Zotriediť podla dátumu"
+
+msgid "Filter"
+msgstr "Filter"
+
+msgid "Look in recordings titles and subtitles for the given string and display only the matching ones. You may also use perl compatible regular expressions (PCRE)."
+msgstr "Pozrite sa na nahrávky titulov a titulky pre daný reťazec a zobraziť iba tie vyhovujúce. Môžete použiť kompatibilné perl regulárne výrazy (PCRE)."
+
+msgid "Delete this recording from hard disc!"
+msgstr "Vymazať nahrávku z HDD"
+
+msgid "play this recording."
+msgstr "Prehrať záznam."
+
+msgid "Couldn't find channel or no channels available. Maybe you mistyped your request?"
+msgstr "Nenašiel sa žiadny kanál alebo kanály nie sú k dispozícii. Možno ste zle napísali vašu požiadavku?"
+
+msgid "Snapshot interval"
+msgstr "Interval snímkovania"
+
+msgid "No schedules available for this channel"
+msgstr "Pre tento kanál sa nenašiel žiadny televízny program."
+
+msgid "Search settings"
+msgstr "Nastavenie hľadania"
+
+msgid "Extended search"
+msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
+
+msgid "no"
+msgstr "nie"
+
+msgid "Search results"
+msgstr "Výsledky vyhľadávania"
+
+msgid "No search results"
+msgstr "Hľadanie bez výsledku"
+
+msgid "Expression"
+msgstr "Pripomienky"
+
+msgid "Starts between"
+msgstr "Začína medzi"
+
+msgid "Toggle search timer actions (in)active"
+msgstr "Vypínač vyhľadávania. Zapnúť/Vypnúť"
+
+msgid "Browse search timer results"
+msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
+
+msgid "Delete this search timer?"
+msgstr "Vymazať tento vyhľadaný plán?"
+
+msgid "Delete search timer"
+msgstr "Vymazať vyhľadávač"
+
+msgid "Trigger search timer update"
+msgstr "Spustiť obnovenie vyhľadávania času"
+
+msgid "Please set login and password!"
+msgstr "Prosím nastavte užívateľské meno a heslo!"
+
+msgid "Setup saved."
+msgstr "Nastavenie uložené."
+
+msgid "Setup"
+msgstr "Nastavenie"
+
+msgid "User management"
+msgstr "Užívateľský manažment"
+
+msgid "Local net (no login required)"
+msgstr "Miestna sieť (nevyžaduje prihlásenie)"
+
+msgid "Show live logo image"
+msgstr "Zobraziť obrázok live loga"
+
+msgid "Show duration in 'Recordings'"
+msgstr "Zobraziť dĺžku v 'Nahrávkach'"
+
+msgid "Use ajax technology"
+msgstr "Použiť ajax technológiu"
+
+msgid "Show dynamic VDR information box"
+msgstr "Zobraziť dynamicky VDR informačný box"
+
+msgid "Allow video streaming"
+msgstr "Povoliť prúdové video"
+
+msgid "Streamdev server port"
+msgstr "Streamdev port servera"
+
+msgid "Streamdev stream type"
+msgstr "Typ prúdového videa"
+
+msgid "Add links to IMDb"
+msgstr "Pridať odkazy na IMDB"
+
+msgid "Additional fixed times in 'What's on?'"
+msgstr "Dodatočný čas v ponuke 'Čo práve ide?'"
+
+msgid "Format is HH:MM. Separate multiple times with a semicolon"
+msgstr "Vo formáte HH:MM. Oddelené niekoľkokrát bodkočiarkou"
+
+msgid "Channel groups for MultiSchedule"
+msgstr "Skupiny kanálov pre televízny program v stĺpcoch"
+
+msgid "Separate channels with a comma ',', separate groups with a semi-colon ';'"
+msgstr "Kanály oddeliť s čiarkou ',', skupiny kanálov oddeľovať bodkočiarkou ';'"
+
+msgid "Duration of MultiSchedule in hours"
+msgstr "Dĺžka stĺpcovitého televízneho programu v hodinách"
+
+msgid "Show channels without EPG"
+msgstr "Zobraziť kanály s EPG"
+
+msgid "Start page"
+msgstr "Štartovacia stránka"
+
+msgid "Theme"
+msgstr "Vzhľad"
+
+msgid "Timer conflicts"
+msgstr "Konflikty plánu"
+
+msgid "No timer conflicts"
+msgstr "Žiadne konflikty"
+
+msgid "Timer has a conflict."
+msgstr "Plán má konflikt."
+
+msgid "Timer is active."
+msgstr "Plán je aktívny."
+
+msgid "Toggle timer active/inactive"
+msgstr "Vypínač plánu Zapnúť/vypnúť"
+
+msgid "Delete timer"
+msgstr "Vymazať plán"
+
+msgid "No timer defined"
+msgstr "Žiadny plán nahrávania nie je stanovený"
+
+msgid "Timer is recording."
+msgstr "Nahráva sa podľa plánu."
+
+msgid "Users"
+msgstr "Užívatelia"
+
+msgid "Delete user"
+msgstr "Vymazať užívateľa"
+
+msgid "VLC: live video stream"
+msgstr "VLC: živé vysielanie"
+
+msgid "VLC: play recording"
+msgstr "VLC: Prehrávaný záznam"
+
+msgid "Stop"
+msgstr "Zastaviť"
+
+msgid "Play"
+msgstr "Prehrať"
+
+msgid "Sound on"
+msgstr "Zapnúť zvuk"
+
+msgid "Sound off"
+msgstr "Vypnúť zvuk"
+
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "<Obrazovka>"
+
+msgid "Close"
+msgstr "Zavrieť"
+
+msgid "VLC media URL"
+msgstr "VLC média URL"
+
+#, c-format
+msgid "%a, %x"
+msgstr "%a, %x"
+
+msgid "What's running on"
+msgstr "Čo práve ide?"
+
+msgid "at"
+msgstr "o"
+
+msgid "What's on next?"
+msgstr "Čo nasleduje?"
+
+msgid "Favorites"
+msgstr "Obľúbené"
+
+msgid "View the schedule of this channel"
+msgstr "Zobraziť televízny program pre tento kanál"
+
+msgid " - "
+msgstr " - "
+
+msgid "Next"
+msgstr "Nasleduje"
+
+msgid "What's on"
+msgstr "Čo bude"
+
+msgid "Details view"
+msgstr "Zobraziť podrobnosti"
+
+msgid "List view"
+msgstr "Zobraziť ako zoznam"
+
+msgid "Live Interactive VDR Environment"
+msgstr "Živé interaktívne VDR prostredie"
+
+msgid "No EPG information available"
+msgstr "EPG informácie sú nedostupné"