summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorRobert Polak <herpoi2006@gmail.com)>2011-02-23 08:12:17 (GMT)
committerDieter Hametner <dh (plus) vdr (at) gekrumbel (dot) de>2011-02-23 21:30:56 (GMT)
commit5001f08ea6faa3063908dd6147b945d7936d8593 (patch)
treebf3cc5bd26bd2b6ad095c673a663aa2865b90860
parent118c2aa7306fba7481e619ef916e5ecc05577695 (diff)
downloadvdr-plugin-live-5001f08ea6faa3063908dd6147b945d7936d8593.tar.gz
vdr-plugin-live-5001f08ea6faa3063908dd6147b945d7936d8593.tar.bz2
Added Polish translation.
-rw-r--r--po/pl_PL.po556
1 files changed, 275 insertions, 281 deletions
diff --git a/po/pl_PL.po b/po/pl_PL.po
index eb4b057..c9509ee 100644
--- a/po/pl_PL.po
+++ b/po/pl_PL.po
@@ -16,636 +16,636 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "Last channel to display"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatni kanał na liście"
msgid "No limit"
-msgstr ""
+msgstr "Bez limitu"
msgid "Use authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj autoryzacji"
msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Nie"
msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Tak"
msgid "Admin login"
-msgstr ""
+msgstr "Login Admina"
msgid "Admin password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło Admina"
#, c-format
msgid "%A, %x"
msgstr ""
msgid "Searchtimer"
-msgstr ""
+msgstr "Timer wyszukiwania"
msgid "Error in timer settings"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd w ustawieniach timera"
msgid "Timer already defined"
-msgstr ""
+msgstr "Timer już definiowany"
msgid "Timers are being edited - try again later"
-msgstr ""
+msgstr "Timery są edytowane - spróbuj ponownie później"
msgid "Timer not defined"
-msgstr ""
+msgstr "Timer nie zdefiniowany"
msgid "On archive DVD No."
-msgstr ""
+msgstr "W archiwum DVD nr"
msgid "On archive HDD No."
-msgstr ""
+msgstr "W archiwum HDD nr"
msgid "Couldn't find channel or no channels available."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleść kanału lub kanały nie są dostępne."
msgid "Couldn't switch to channel."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można przełączyć kanału."
msgid "Couldn't find recording or no recordings available."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć nagrania lub nagranie nie jest dostępne."
msgid "Cannot control playback!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można kontrolować odtwarzania!"
msgid "Not playing a recording."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odtworzyć nagrania."
msgid "Not playing the same recording as from request."
msgstr ""
msgid "Attempt to delete recording currently in playback."
-msgstr ""
+msgstr "Próba usunięcia aktualnie odtwarzanego nagrania."
msgid "Epg error"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd EPG"
msgid "Wrong channel id"
-msgstr ""
+msgstr "Błędny id kanału"
msgid "Channel has no schedule"
-msgstr ""
+msgstr "Brak programu dla wybranego kanału"
msgid "Wrong event id"
-msgstr ""
+msgstr "Błędny id audycji"
msgid "Required minimum version of epgsearch: "
-msgstr ""
+msgstr "Wymagana wersja epgsearch (minimum):"
msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Wszystkie"
msgid "FTA"
-msgstr ""
+msgstr "Niekodowane - FTA"
msgid "%I:%M %p"
-msgstr ""
+msgstr "%H:%M"
msgid "EPGSearch version outdated! Please update."
-msgstr ""
+msgstr "Plugin EPGSearch jest nieaktualny! Proszę zaktualizować."
msgid "Couldn't aquire primary device"
-msgstr ""
+msgstr "Nie mozna uzyskać dostępu do pierwszego interfejsu DVB"
msgid "Couldn't grab image from primary device"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można pobrać obrazu z pierwszego interfejsu DVB"
msgid "Timer conflict check detected "
-msgstr ""
+msgstr "Wykryto kolizje timerów "
msgid "conflict"
-msgstr ""
+msgstr "kolizję"
msgid "conflicts"
-msgstr ""
+msgstr "kolizje"
msgid "Couldn't aquire access to channels, please try again later."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można uzyskać dostępu do kanałów, spróbój później."
msgid "Sorry, no permission. Please contact your administrator!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak uprawenień. Skontaktuj się ze swoim administratorem!"
msgid "Couldn't find recording. Maybe you mistyped your request?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć nagrania."
msgid "Please set a name for the recording!"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę podać nazwę nagrania!"
msgid "Cannot copy, rename or move the recording."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można skopiować, przenieść ani zmienić nazwy nagrania."
msgid "Edit recording"
-msgstr ""
+msgstr "Edycja nagrania"
msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa"
msgid "Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog"
msgid "Delete resume information"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń informację o wznowieniu"
msgid "Delete marks information"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń informację o znacznikach"
msgid "Copy only"
msgstr ""
msgid "Short description"
-msgstr ""
+msgstr "Krótki opis"
msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Opis"
msgid "Auxiliary info"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatkowe informacje"
msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz"
msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj"
msgid "Couldn't find searchtimer. Maybe you mistyped your request?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć timera wyszukiwania."
#. TRANSLATORS: only adjust the ordering and separators, don't translate the m's, d's and y's
msgid "mm/dd/yyyy"
-msgstr ""
+msgstr "dd/mm/yyyy"
msgid "Edit search timer"
-msgstr ""
+msgstr "Edycja timera wyszukiwania"
msgid "New search timer"
-msgstr ""
+msgstr "Nowy timer wyszukiwania"
msgid "Search text too short - use anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwany tekst jest za krótki - czy napewno kontynuować?"
msgid "Search term"
-msgstr ""
+msgstr "Szukany tekst"
msgid "Search mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb wyszukiwania"
msgid "phrase"
-msgstr ""
+msgstr "pojedyncze słowo"
msgid "all words"
-msgstr ""
+msgstr "wszystkie słowa"
msgid "at least one word"
-msgstr ""
+msgstr "conajmniej jedno słowo"
msgid "match exactly"
-msgstr ""
+msgstr "dokładnie powyższa fraza"
msgid "regular expression"
-msgstr ""
+msgstr "wyrażenie regularne"
msgid "fuzzy"
msgstr ""
msgid "Tolerance"
-msgstr ""
+msgstr "Tolerancja"
msgid "Match case"
-msgstr ""
+msgstr "Wielkość liter"
msgid "Search in"
-msgstr ""
+msgstr "Szukaj w"
msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Tytuł"
msgid "Episode"
-msgstr ""
+msgstr "Epizod"
msgid "Use extended EPG info"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj rozszerzonej informacji EPG"
msgid "Ignore missing EPG info"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj brakujące informacje EPG"
msgid "When active this can cause very many timers. So please always first test this search before using it as search timer!"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywacja timera wyszukiwania może spowodować dodanie wielu niepotrzebnych timerów, więc przed zapisem najpiew przetestuj działanie wyszukiwania!"
msgid "Use channel"
-msgstr ""
+msgstr "Kanał"
msgid "interval"
-msgstr ""
+msgstr "zakres"
msgid "channel group"
-msgstr ""
+msgstr "grupa kanałów"
msgid "only FTA"
-msgstr ""
+msgstr "tylko niekodowane"
msgid "from channel"
-msgstr ""
+msgstr "od kanału"
msgid "to channel"
-msgstr ""
+msgstr "do kanału"
msgid "Use time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas"
msgid "Start after"
-msgstr ""
+msgstr "Rozpoczęcie po"
msgid "The time the show may start at the earliest"
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwana audycja może rozpocząć się najwcześniej o ..."
msgid "Start before"
-msgstr ""
+msgstr "Rozpoczęcie przed"
msgid "The time the show may start at the latest"
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwana audycja może rozpocząć się najpóźniej o ..."
msgid "Use duration"
-msgstr ""
+msgstr "Czas trwania"
msgid "Min. duration"
-msgstr ""
+msgstr "Min. czas trwania"
msgid "Max. duration"
-msgstr ""
+msgstr "Max. czas trwania"
msgid "Use day of week"
-msgstr ""
+msgstr "Dzień"
msgid "Monday"
-msgstr ""
+msgstr "Poniedziałek"
msgid "Tuesday"
-msgstr ""
+msgstr "Wtorek"
msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+msgstr "Środa"
msgid "Thursday"
-msgstr ""
+msgstr "Czwartek"
msgid "Friday"
-msgstr ""
+msgstr "Piątek"
msgid "Saturday"
-msgstr ""
+msgstr "Sobota"
msgid "Sunday"
-msgstr ""
+msgstr "Niedziela"
msgid "Use blacklists"
-msgstr ""
+msgstr "Czarna lista"
msgid "Selection"
-msgstr ""
+msgstr "wybrane"
msgid "all"
-msgstr ""
+msgstr "wszystkie"
msgid "Use in favorites menu"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj ulubionych"
msgid "Use as search timer"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywuj timer"
msgid "user defined"
-msgstr ""
+msgstr "w wybranym okersie"
msgid "from date"
-msgstr ""
+msgstr "od dnia"
msgid "to date"
-msgstr ""
+msgstr "do dnia"
msgid "Record"
msgstr "Nagraj"
msgid "Announce only"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko powiadomienie"
msgid "Switch only"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko przełącz"
msgid "Series recording"
-msgstr ""
+msgstr "Nagrywanie serii"
msgid "Delete recordings after ... days"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń nagranie po ... dniach:"
msgid "Keep ... recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Zatrzymaj ... nagrań:"
msgid "Pause when ... recordings exist"
-msgstr ""
+msgstr "Zatrzymaj gdy istnieje ... nagrań"
msgid "Avoid repeats"
-msgstr ""
+msgstr "Opcje powtórek"
msgid "Allowed repeats"
-msgstr ""
+msgstr "Liczba powtórek"
msgid "Only repeats within ... days"
-msgstr ""
+msgstr "Nagrywaj powtórki przez ... dni"
msgid "Compare title"
-msgstr ""
+msgstr "Porównaj tytuły"
msgid "Compare subtitle"
-msgstr ""
+msgstr "Porównaj podtytuły"
msgid "if present"
-msgstr ""
+msgstr "jeżeli istenieją"
msgid "Compare summary"
-msgstr ""
+msgstr "Podsumowanie porównania"
msgid "Compare"
-msgstr ""
+msgstr "Porównaj"
msgid "Use VPS"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj VPS"
msgid "Auto-delete search timer"
-msgstr ""
+msgstr "Automatycznie usuń timer"
msgid "after ... recordings"
-msgstr ""
+msgstr "po ... nagraniach"
msgid "after ... days after first rec."
-msgstr ""
+msgstr "po ... dniach nagrywania"
msgid "Switch ... minutes before start"
-msgstr ""
+msgstr "Przełącz na ... minut przed rozpoczęcziem"
msgid "Test"
-msgstr ""
+msgstr "Testuj"
msgid "Couldn't find timer. Maybe you mistyped your request?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć timera."
msgid "Please set a title for the timer!"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę podać tytuł dla timera!"
msgid "Edit timer"
-msgstr ""
+msgstr "Edycja timera"
msgid "New timer"
-msgstr ""
+msgstr "Nowy timer"
msgid "Weekday"
-msgstr ""
+msgstr "Dzień"
msgid "Couldn't find user. Maybe you mistyped your request?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika."
msgid "This user name is already in use!"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa użytkownika jest już używana!"
msgid "Edit user"
-msgstr ""
+msgstr "Edycja użytkownia"
msgid "New user"
-msgstr ""
+msgstr "Nowy użytkownik"
msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Hasło"
msgid "User rights"
-msgstr ""
+msgstr "Uprawnienia"
msgid "Edit setup"
-msgstr ""
+msgstr "Edycja ustawień"
msgid "Add or edit timers"
-msgstr ""
+msgstr "Dodawanie i edycja timerów"
msgid "Delete timers"
-msgstr ""
+msgstr "usuwanie timerów"
msgid "Delete recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Usuwanie niagrań"
msgid "Use remote menu"
-msgstr ""
+msgstr "Używanie pilota"
msgid "Start replay"
-msgstr ""
+msgstr "Startowane odtwarzania"
msgid "Switch channel"
-msgstr ""
+msgstr "Przełączanie kanałów"
msgid "Add or edit search timers"
-msgstr ""
+msgstr "Dodawanie i edycja timerów wyszukiwania"
msgid "Delete search timers"
-msgstr ""
+msgstr "Usuwanie timerów wyszukiwania"
msgid "Edit recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Edycja nagrań"
msgid "Electronic program guide information"
-msgstr ""
+msgstr "Informacje EPG"
msgid "Couldn't find recording or no recordings available"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleźć nagrania."
msgid "Error aquiring schedules lock"
msgstr ""
msgid "Error aquiring schedules"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd podczas ściągania programu"
msgid "%b %d %y"
msgstr ""
msgid "Page error"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd strony"
msgid "playing recording"
-msgstr ""
+msgstr "odtwarzanie nagrania"
msgid "no epg info for current event!"
-msgstr ""
+msgstr "brak informacji o audycji!"
msgid "no epg info for current channel!"
-msgstr ""
+msgstr "brak informacji epg dla kanału!"
msgid "no current channel!"
-msgstr ""
+msgstr "brak informacji o kanale!"
msgid "error retrieving status info!"
-msgstr ""
+msgstr "błąd podczas odczytu stanu"
msgid "%I:%M:%S %p"
-msgstr ""
+msgstr "%H:%M:%S"
msgid "Wrong username or password"
-msgstr ""
+msgstr "Błędna nazwa lub hasło użytkownika"
msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa"
msgid "VDR Live Login"
-msgstr ""
+msgstr "Login VDR Live"
msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Użytkownik"
msgid "What's on?"
-msgstr ""
+msgstr "Teraz w TV"
msgid "MultiSchedule"
-msgstr ""
+msgstr "Multiprzewodnik"
msgid "Search"
-msgstr ""
+msgstr "Szukaj"
msgid "Searchtimers"
-msgstr ""
+msgstr "Timery wyszukiwania"
msgid "Recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Nagrania"
msgid "Remote Control"
-msgstr ""
+msgstr "Pilot"
msgid "Logout"
-msgstr ""
+msgstr "Wyloguj"
msgid "Your attention is required"
-msgstr ""
+msgstr "Uwaga, coś nie gra "
msgid "React"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdź"
msgid "Dismiss"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj"
msgid "Now"
-msgstr ""
+msgstr "Teraz"
msgid "%A, %b %d %Y"
msgstr ""
msgid "Time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas"
msgid "Switch to this channel."
-msgstr ""
+msgstr "Przełącz na ten kanał"
msgid "Search for repeats."
-msgstr ""
+msgstr "Szukaj powtórek"
msgid "Click to view details."
-msgstr ""
+msgstr "Kliknij aby zobaczyć szczegóły"
msgid "more"
-msgstr ""
+msgstr "więcej"
msgid "Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Kanał"
msgid "Find more at the Internet Movie Database."
-msgstr ""
+msgstr "Szukaj w IMDb.com"
msgid "Stream this channel into browser."
-msgstr ""
+msgstr "Oglądaj kanał w przeglądarce"
msgid "Stream this recording into browser."
-msgstr ""
+msgstr "Oglądaj nagranie w przeglądarce"
msgid "Record this"
-msgstr ""
+msgstr "Nagraj"
msgid "loading data"
-msgstr ""
+msgstr "ładuję ..."
msgid "an error occured!"
-msgstr ""
+msgstr "wystąpił błąd!"
msgid "Request succeeded!"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończono powodzeniem!"
msgid "Request failed!"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończono niepowodzeniem!"
msgid "January"
-msgstr ""
+msgstr "Styczeń"
msgid "February"
-msgstr ""
+msgstr "Luty"
msgid "March"
-msgstr ""
+msgstr "Marzec"
msgid "April"
-msgstr ""
+msgstr "Kwiecień"
msgid "May"
-msgstr ""
+msgstr "Maj"
msgid "June"
-msgstr ""
+msgstr "Czerwiec"
msgid "July"
-msgstr ""
+msgstr "Lipiec"
msgid "August"
-msgstr ""
+msgstr "Sierpień"
msgid "September"
-msgstr ""
+msgstr "Wrzesień"
msgid "October"
-msgstr ""
+msgstr "Październik"
msgid "November"
-msgstr ""
+msgstr "Listopad"
msgid "December"
-msgstr ""
+msgstr "Grudzień"
msgid "retrieving status ..."
-msgstr ""
+msgstr "odczytywanie stanu ..."
msgid "Toggle updates on/off."
-msgstr ""
+msgstr "Włącz/wyłącz aktualizację stanu."
msgid "stop playback"
-msgstr ""
+msgstr "zatrzymaj odtwarzanie"
msgid "resume playback"
-msgstr ""
+msgstr "wznów odtwarzanie"
msgid "pause playback"
-msgstr ""
+msgstr "pauzuj odtwarzanie"
msgid "fast rewind"
-msgstr ""
+msgstr "przewiń do tyłu"
msgid "fast forward"
-msgstr ""
+msgstr "przewiń do przodu"
msgid "previous channel"
-msgstr ""
+msgstr "poprzeni kanał"
msgid "next channel"
-msgstr ""
+msgstr "następny kanał"
msgid "No server response!"
-msgstr ""
+msgstr "Serwer nie odpowiada!"
msgid "Failed to update infobox!"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd poczas aktualizacji panela!"
msgid "Authors"
msgstr ""
@@ -693,19 +693,19 @@ msgid "If you encounter any bugs or would like to suggest new features, please u
msgstr ""
msgid "ERROR:"
-msgstr ""
+msgstr "BŁĄD:"
msgid "Deleted recording:"
-msgstr ""
+msgstr "Usunięto nagranie:"
msgid "List of recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Lista nagrań"
msgid "No recordings found"
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono nagrań"
msgid "Delete selected"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń zaznaczone"
#, no-c-format
msgid "%a,"
@@ -717,184 +717,178 @@ msgid "(%d')"
msgstr ""
msgid "Sort by name"
-msgstr ""
+msgstr "Sortuj według nazwy"
msgid "Sort by date"
-msgstr ""
-
-msgid "Filter"
-msgstr ""
-
-msgid "Look in recordings titles and subtitles for the given string and display only the matching ones. You may also use perl compatible regular expressions (PCRE)."
-msgstr ""
+msgstr "Sortuj według daty"
msgid "Delete this recording from hard disc!"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń to nagranie z twardego dysku!"
msgid "play this recording."
-msgstr ""
+msgstr "odtwórz to nagranie"
msgid "Couldn't find channel or no channels available. Maybe you mistyped your request?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odnaleść kanału lub kanały nie są dostępne."
msgid "Snapshot interval"
-msgstr ""
+msgstr "Okres między migawkami"
msgid "No schedules available for this channel"
-msgstr ""
+msgstr "Brak listy audycji dla tego kanału"
msgid "Search settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia wyszukiwania"
msgid "Extended search"
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nie"
msgid "Search results"
-msgstr ""
+msgstr "Wyniki wyszykiwania"
msgid "No search results"
-msgstr ""
+msgstr "Nic nie znaleziono"
msgid "Expression"
-msgstr ""
+msgstr "Wyrażenie"
msgid "Starts between"
-msgstr ""
+msgstr "Początek między"
msgid "Toggle search timer actions (in)active"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywuj/deaktywuj timer wyszukiwania"
msgid "Browse search timer results"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj wyniki timera wyszukiwania"
msgid "Delete this search timer?"
-msgstr ""
+msgstr "Usunąć ten timer wyszukiwania?"
msgid "Delete search timer"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń timer wyszukiwania"
msgid "Trigger search timer update"
-msgstr ""
+msgstr "Zaprogramuj aktywne timery wyszukiwania"
msgid "Please set login and password!"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę wpisać login i hasło!"
msgid "Setup saved."
-msgstr ""
+msgstr "Zapisano ustawienia."
msgid "Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia"
msgid "User management"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzanie użytkownikami"
msgid "Local net (no login required)"
-msgstr ""
+msgstr "Sieć lokalna (logowanie nie wymagane)"
msgid "Show live logo image"
-msgstr ""
+msgstr "Pokazuj logo VDR-Live"
msgid "Show duration in 'Recordings'"
-msgstr ""
+msgstr "Pokazuj czas trwania nagrań"
msgid "Use ajax technology"
-msgstr ""
+msgstr "Używaj technologii ajax"
msgid "Show dynamic VDR information box"
-msgstr ""
+msgstr "Pokazuj panel informacyjny"
msgid "Allow video streaming"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól na streamowanie strumienia video"
msgid "Streamdev server port"
-msgstr ""
+msgstr "Port serwera Streamdev"
msgid "Streamdev stream type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ strumienia Streamdev"
msgid "Add links to IMDb"
-msgstr ""
+msgstr "Pokazuj odnośniki do IMDb"
msgid "Additional fixed times in 'What's on?'"
-msgstr ""
+msgstr "Lista wyboru godzin w zakładce 'Teraz w TV'"
msgid "Format is HH:MM. Separate multiple times with a semicolon"
-msgstr ""
+msgstr "Wpisz czasy, które mają być wyświetlane na liście wyboru w formacie GG:MM. Oddzielaj poszczególne wpisy średnikiem."
msgid "Channel groups for MultiSchedule"
-msgstr ""
+msgstr "Grypy kanałów w 'Multipzewodniku'"
msgid "Separate channels with a comma ',', separate groups with a semi-colon ';'"
-msgstr ""
+msgstr "Kanały oddzielaj przecinkiem, grypu kanałów oddzielaj średnikiem (np. 1,2,7,3,11;4,5,6;21,22,23,40"
msgid "Duration of MultiSchedule in hours"
-msgstr ""
+msgstr "Czas jaki ma obejmować Multiprzewodnik (w godzinach) "
msgid "Show channels without EPG"
-msgstr ""
+msgstr "Pokazuj kanały bez EPG"
msgid "Start page"
-msgstr ""
+msgstr "Strona startowa"
msgid "Theme"
-msgstr ""
+msgstr "Skórka"
msgid "Timer conflicts"
-msgstr ""
+msgstr "Kolizje timerów"
msgid "No timer conflicts"
-msgstr ""
+msgstr "Brak kolizji timerów"
msgid "Timer has a conflict."
-msgstr ""
+msgstr "Timer jest w kolizji."
msgid "Timer is active."
-msgstr ""
+msgstr "Timer jest aktywny."
msgid "Toggle timer active/inactive"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywuj/deaktywuj timer."
msgid "Delete timer"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń timer"
msgid "No timer defined"
-msgstr ""
+msgstr "Brak zdefiniowanych timerów."
msgid "Timer is recording."
-msgstr ""
+msgstr "Trwa nagranie timera."
msgid "Users"
-msgstr ""
+msgstr "Użytkownicy"
msgid "Delete user"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń użytkownika"
msgid "VLC: live video stream"
-msgstr ""
+msgstr "VLC: streamuj video"
msgid "VLC: play recording"
-msgstr ""
+msgstr "VLC: odtwarzaj nagranie"
msgid "Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Stop"
msgid "Play"
-msgstr ""
+msgstr "Play"
msgid "Sound on"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz głos"
msgid "Sound off"
-msgstr ""
+msgstr "Wycisz głos"
msgid "Fullscreen"
-msgstr ""
+msgstr "Pełny ekran"
msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "Zamknij"
msgid "VLC media URL"
msgstr ""
@@ -904,37 +898,37 @@ msgid "%a, %x"
msgstr ""
msgid "What's running on"
-msgstr ""
+msgstr "Teraz w TV:"
msgid "at"
-msgstr ""
+msgstr "o godz."
msgid "What's on next?"
-msgstr ""
+msgstr "Nastepnie"
msgid "Favorites"
-msgstr ""
+msgstr "ulubione"
msgid "View the schedule of this channel"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl program dla tego kanału"
msgid " - "
msgstr ""
msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "Następnie"
msgid "What's on"
-msgstr ""
+msgstr "Audycje"
msgid "Details view"
-msgstr ""
+msgstr "Widek szczegółowy"
msgid "List view"
-msgstr ""
+msgstr "Widok listy"
msgid "Live Interactive VDR Environment"
msgstr ""
msgid "No EPG information available"
-msgstr ""
+msgstr "Brak informacji EPG"